Algemene voorwaarden

Artikel 1. toepasselijkheid 
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die je op de webshop van http://www.desolari.be en gelinkte websites/webshops aantreft. 
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door DeSolari schriftelijk worden vastgelegd. 
1.3 Bij een bestelling ga je akkoord met de voorwaarden van DeSolari.
1.4 DeSolari is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten. 
1.5 Je verklaart als klant uitdrukkelijk dat je minstens 18 jaar bent op de dag van bestelling. DeSolari kan niet aansprakelijk worden gesteld indien minderjarigen (-18 jaar) bestellingen plaatsen op haar website.
1.6 DeSolari is een handelsbenaming van Hans Dusselier bvba, met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Stratem 9 en ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) onder het nummer BE.0457.215.438

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst 
2.1 Een overeenkomst met DeSolari komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld. In het kader van de online verkoop en volgens de wet van 9 juli 2001 rond de regels i.v.m. het juridische kader voor elektronische handelingen, aanvaarden zowel de verkoper als de koper alle elektronische documenten. De bevestiging van bestelling heeft dus dezelfde rechtswaarde als een handgeschreven handtekening.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@desolari.be 
2.3 Het product mag tot maximaal 14 dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in originele staat zijn en niet beschadigd zijn. Hiervoor worden dan wel orderkosten (max 10% van factuurwaarde) ingehouden. Het restant wordt teruggestort aan koper. 

Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen 
3.1 Alle prijzen op http://www.heilighartbrouwerij.be zijn in euro en inclusief BTW, maar exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten. 
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt. In principe zijn van elk product minstens 3 stuks voorradig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
3.3 Producten blijven eigendom van DeSolari tot ontvangst van betaling van datzelfde product of de betrokken bestelling. 
3.4 De prijzen in onze prijslijst en/of -offertes worden ten informatieve titel verstrekt. Indien de prijzen wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om die aan te passen. 
3.5. Indien een product na een uitgevoerde bestelling lager geprijsd wordt door bvb. een promotie, dan kan de koper geen aanspraak maken op deze lagere prijs. 

Artikel 4. betaling 
4.1 Bij bestellingen op de webshop kan op de volgende wijze worden betaald:

- Stripe
- Paypal
- American Express
- Discover
- Creditcard (visa, mastercard, maestro)
- Belfius Direct Net
- Bank Transfer (vooruitbetaling)
- bij afhalen (cash) 

4.2 De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Deze zijn worden aangegeven vóór de betaling wordt verricht, zodat u een duidelijk zicht heeft op de kosten van verzending. Deze verzendkosten kunnen van land tot land verschillend zijn. (zie artikel 5)
Alle bedragen zijn BTW inclusief.
We zoeken steeds de goedkoopste oplossing voor verpakking en verzending op de webshop beschikbaar. 

Artikel 5. levering en leveringstijd 
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. DeSolari streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 week te leveren, maar garandeert dit niet. 
5.2 Bestelde goederen kunnen bij onze verkooppunten in België opgehaald worden. Het is wel vereist dat je hiervoor op voorhand een afspraak maakt. De afhaling van de bestelde goederen is gratis. 
5.3 De aangerekende leveringskosten vind je in onderstaande tabel : 
Hou er rekening mee dat voor eilanden een toeslag kan gerekend worden!
De vermelde bedragen zijn exclusief btw. Verzending is mogelijk via DPD 


Geen verzendkosten vanaf: BE:€150,00 | LU,NL,DE,FR-MC,DK,AT:€ 250,00  IT,ES,SE: €400,00

De mogelijke leveringsplaatsen dienen zich te bevinden in volgende landen (met uitzondering van de eilanden, waarvoor een toeslag van toepassing is): BE = België, NL = Nederland, DE = Duitsland, LU = Luxemburg, FR = Frankrijk, GB = Groot-Brittanië, MC = Monaco, DK = Denemarken, AT = Oostenrijk, IT = Italië, SE = Zweden, ES = Spanje, FI = Finland, BG = Bulgarije, EE = Estland, HU = Hongarije, LV = Letland, LT = Litouwen, PL = Polen, RO = Roemenië, SL = Slovenië, SK = Slovakije, CZ = Tsjechië, IE = Ierland, PT = Portugal en GR =Griekenland.
Contacteer ons voor landen die niet vermeld zijn in de tabel met prijzen van verzendingskosten.
5.4 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn of door ons bij de transportfirma werden geleverd, gaat het transportrisico over op de klant.

Artikel 6. retourneren 
6.1 Het product mag tot maximaal 14 dagen na aankoop worden geretourneerd.
6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen 14 dagen. 
6.3 Retournering is enkel mogelijk met originele factuur en op kosten en organisatie van de klant.

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid 
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product. 
7.2 Bij herstellen van de schade, die achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
7.3 DeSolari is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van DeSolari.
7.4 Als DeSolari om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product. 
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie: 
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden; 
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd of onleesbaar is gemaakt; 
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (vb het niet koel bewaren van de producten door de klant); 
- Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud. 
7.6 Overmacht: wanneer wij als gevolg van overmacht, staking, enz ... de overeenkomst niet kunnen nakomen, behouden wij ons recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. 
7.7 In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Zomergem en/of te Gent bevoegd.

Artikel 8. verzakingsrecht
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Contactgegevens verkoper: 
DeSolari - Pure Natural Taste
Uitbatingszetel/winkel: Brusselsesteenweg 85A, 9230 Wetteren
Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 85A, 9230 Wetteren
Tel.: +32 488.13.78.78.
BTW: BE.0457.215.438